Vannmeloner er ikke blomstrende

Vannmeloner er ikke blomstrende

Vannmeloner er en favoritt sommer hagearbeid godbit. Selv om det er innfødt til Afrika, vannmeloner har blitt dyrket i USA siden 1600-tallet og trives i regioner med riktig vekstforhold. Vannmeloner er sårbare for variasjoner i voksende forhold, og det er flere faktorer som kan hindre vannmelon planter fra blomstrende og produsere frukt.

Jord

Vannmeloner vokser best i godt drenert, litt surt, fint kornet sand med en pH på 6.0 til 6.8. Tyngre jord kan forårsake vannmeloner å vokse sakte og produsere små frukter. Jord skal også være riktig befruktet. Vokse ikke vannmeloner i jord som har vokst vintreet avlinger i de siste tre årene, som jord kan bli tømt av viktige næringsstoffer.

Temperatur

Vannmeloner er utsatt for frost og krever en frostfritt vekstsesongen 70 til 85 dager, avhengig av variasjon. Ideelle Dagtid temperaturer på 70 til 80 grader Fahrenheit og natt temperaturer over 65 til 70 F er ideelle. Svært høye eller lave temperaturer eller tidlig frost kan hindre vannmeloner blomstrende og sette frukt.

Insekter og sykdommer

Vannmeloner er mottakelige for parasitter og sykdommer, særlig tidlig i deres vekst syklus. Agurk biller, bladlus og midd kan herje planter når de finnes i store mengder. Se planter nøye etter tegn på insekter og behandle dem så tidlig som mulig. Ulike virus, sopp og Rundormer sykdommer kan drepe eller stunt vannmelon planter. Befruktet riktig og roterte jord kan forhindre sykdom.

Pollinering

Vannmeloner produserer både mannlige og kvinnelige blomster i vekstsesongen, men bare kvinnelige blomstrer produsere frukt. Kvinnelige blomster må være pollinated av bier å blomstre og produsere frukt. Hvis kvinnelige blomstene er skadet eller bier finnes ikke for pollinering dem, kan frukt være forsinket eller ikke-eksisterende. Beskytte blomster fra skadedyr og oppmuntre pollinering ved å plante blomster i nærheten vannmelon vintreet å tiltrekke bier.


© 2019 Lockartatchley.com | Contact us: webmaster# lockartatchley.com